Isa sa mga layunin ng #RCEFSeedProgram ang pagpaparami ng mga mapagkukuhanan ng certified inbred seeds. Isa sa mga katuwang ng programa upang makamit ito ay ang mga accredited seed growers.

Sa kasalukuyan, may mga rehiyon pa rin sa Pilipinas na may kakulangan sa bilang ng seed growers at supply ng certified inbred seeds.

Paano nga ba maging isang seed grower? Ito ang mga requirements.

#supportourRiCEFarmers

Back to Top